slide 4

Vaš odvjetnički ured

Odvjetnički ured             Nira Hajdarbašić, mag. iur.

slide 3

Vaš odvjetnički ured

Odvjetnički ured             Nira Hajdarbašić, mag. iur.

Dogovorite

Sastanak

Saslušajte

Savjet

Očekujte

Pobjedu

http://nira%20hajdarbašić%20odvjetnik

Nira Hajdarbašić mag. iur.

Odvjetnički ured Nira Hajdarbašić osnovan je 2021. godine u Starom Gradu na Hvaru. Pružamo odvjetničke usluge stranim i domaćim klijentima iz gotovo svih područja prava.
Ured je specijaliziran za zastupanje domaćih i stranih privatnih osoba i trgovačkih društava u područjima trgovačkog prava, prava društava i ugovornog prava.
Pružamo sve usluge iz područja zemljišnoknjižnog prava i građanskog prava od sastavljanja predugovora, kupoprodajnih ugovora, uknjižbe prava vlasništva i sve druge radnje vezane uz nekretnine uključujući i provjeru nekretnine prije kupnje (“due diligence“).  

http://potpis%20nira%20hajdarbasic
Dogovorite

Sastanak

Saslušajte

Savjet

Očekujte

Pobjedu

Specijalizirana za pravna područja

Područja prava - Djelatnosti ureda

Građansko pravo

Postupci naknade imovinske štete Postupci naknade neimovinske štete (iz prometnih nesreća, ozljeda na

Obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo je grana prava koja regulira odnose unutar obitelji, uključujući brak, razvod,

Prekršajno pravo

Prekršajno pravo je grana prava koja se bavi povredama manje ozbiljne prirode, poznatim

Ugovorno pravo

Ugovorno pravo obuhvaća sastav ugovora iz područja obveznog, stvarnog, trgovačkog i radnog prava,

Zemljišnoknjižno pravo

zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima radi sređivanja imovinsko pravnog stanja nekretnina (pojedinačni ispravni postupci)

Trgovačko pravo

osnivanje trgovačkih društava, sastavljanje statuta, izjava o osnivanju, društvenih ugovora, poslovnika, pravilnika statusne

Radno pravo

Pravno savjetovanje poslodavaca / radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa sastav

Ovršno pravo

Naplata potraživanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, ovrhe na temelju ovršne isprave Zastupanje

Nasljedno pravo

Sastavljanje isprava za slučaj smrti (oporuka, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju) Pokretanje

Upit za pravno savjetovanje

Nazovite nas na 091 5147 184 ili popunite obrazac

Kako bi dogovorili termin sastanka u našem Odvjetničkom uredu radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo popunite ovaj kontakt obrazac. Molimo uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja u našem Uredu.

  nira hajdarbašić
  What People Say

  Client Testimonial

  Nira Hajdarbašić, mag. iur.

  Načela rada odvjetničkog ureda

  Strogo poštovanje principa profesionalne tajnosti te kodeksa odvjetničke etike. Striktno izbjegavanje poslova u kojima postoji konflikt interesa.
  Profesionalno i odgovorno izvršavanje naloga klijenata uz maksimalno očuvanje interesa i kapitala klijenata u svakom konkretnom slučaju.

  Kodeks odvjetničke etike uređuje pravila ponašanja kojih su se dužni pridržavati odvjetnici pri obavljanju svoje službe, posebno pitanja odnosa prema strankama i protustrankama, odnosa prema sudovima i drugim odvjetnicima, kao i načela u postupanju i radu odvjetnika. 

  http://nira-cb