Područja prava – djelatnosti odvjetničkog ureda

Dogovorite

Sastanak

Saslušajte

Savjet

Očekujte

Pobjedu

Specijalizirana za pravna područja

Područja prava - Djelatnosti ureda

Prekršajno pravo

Prekršajno pravo je grana prava koja se bavi povredama manje ozbiljne prirode, poznatim

Obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo je grana prava koja regulira odnose unutar obitelji, uključujući brak, razvod,

Građansko pravo

Postupci naknade imovinske štete Postupci naknade neimovinske štete (iz prometnih nesreća, ozljeda na

Ugovorno pravo

Ugovorno pravo obuhvaća sastav ugovora iz područja obveznog, stvarnog, trgovačkog i radnog prava,

Zemljišnoknjižno pravo

zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima radi sređivanja imovinsko pravnog stanja nekretnina (pojedinačni ispravni postupci)

Trgovačko pravo

osnivanje trgovačkih društava, sastavljanje statuta, izjava o osnivanju, društvenih ugovora, poslovnika, pravilnika statusne

Radno pravo

Pravno savjetovanje poslodavaca / radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa sastav

Ovršno pravo

Naplata potraživanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, ovrhe na temelju ovršne isprave Zastupanje

Nasljedno pravo

Sastavljanje isprava za slučaj smrti (oporuka, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju) Pokretanje

Dogovorite

Sastanak

Saslušajte

Savjet

Očekujte

Pobjedu

Nira Hajdarbašić, dipl. iur.

Načela rada odvjetničkog ureda

Strogo poštovanje principa profesionalne tajnosti te kodeksa odvjetničke etike. Striktno izbjegavanje poslova u kojima postoji konflikt interesa.
Profesionalno i odgovorno izvršavanje naloga klijenata uz maksimalno očuvanje interesa i kapitala klijenata u svakom konkretnom slučaju.

Kodeks odvjetničke etike uređuje pravila ponašanja kojih su se dužni pridržavati odvjetnici pri obavljanju svoje službe, posebno pitanja odnosa prema strankama i protustrankama, odnosa prema sudovima i drugim odvjetnicima, kao i načela u postupanju i radu odvjetnika. 

http://nira-cb