Odvjetnička tarifa

Cijene rada odvjetnika

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

Naknada za odvjetničke usluge obračunava se sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Ovaj odvjetnički ured nastoji već prilikom prvog sastanka upoznati klijenta s okvirnim predvidivim troškovima pružanja odvjetničke usluge, što ovisi o tome koliko i kakvih pravnih radnji treba poduzeti da bi se došlo do željenog cilja.

Može se sklopiti i ugovor o zastupanju.

Visina iznosa odvjetničke radnje ovisi o vrijednosti stvari koja je predmet zastupanja, za manje vrijednosti propisani su niži iznosi (bodovi), a za veće vrijednosti propisani su viši iznosi (bodovi).

U nekim vrstama postupaka iznos je uvijek fiksan, bez obzira na broj poduzetih radnji i ročišta.

U kaznenim i prekršajnim stvarima visina odvjetničke tarife ovisi o visini zapriječene kazne.

Kad odvjetnik u istom postupku brani ili zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje tarifnih stavki za drugu i svaku sljedeću osobu za 10% – uz uvjet da to povišenje može iznositi najviše 50%.

Pružanje pravne pomoći odvjetnik može ugovoriti s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost u paušalnom (mjesečnom) iznosu.

U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad u razmjeru s uspjehom u postupku. 

Gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30% od ukupno ostvarenog uspjeha.

U određenim slučajevima stranci se može prezentirati precizan iznos troška, a to su uglavnom sve nesporne stvari u kojima nema protustranke s oprečnim interesom (npr. ako se odvjetnička usluga sastoji u poduzimanju radnji za osnivanje trgovačkog društva ili likvidaciju trgovačkog društva, ili za sastav bilo kojeg ugovora, oporuke itd.)

U drugim slučajevima moguće je stranci prezentirati visinu iznosa pojedine odvjetničke radnje, s tim da broj radnji ovisi i o drugim sudionicima postupka (aktivnostima protustranke, načinu izvođenja dokaza od strane suda…)

Kao što je u uvodu rečeno, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika propisuje cijene odvjetničkih usluga, te visinu boda za pojedinu radnju, ovisno o kojoj vrsti postupka se radi i to za:

 • kazneni i prekršajni postupak
 • parnični postupak
 • ovršni postupak
 • stečajni postupak
 • izvanparnični postupak
 • zemljišnoknjižni postupak
 • upravni postupak i upravni spor
 • postupak za upis u sudski registar
 • postupak zaštite prava pred poslodavcem
 • postupak pred Ustavnim sudom
 • za sastav ugovora, isprava, oporuka
 • za pisana i usmena pravna mišljenja

Upit za pravno savjetovanje

Nazovite nas na 091 5147 184 ili popunite obrazac

Kako bi dogovorili termin sastanka u našem Odvjetničkom uredu radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo popunite ovaj kontakt obrazac. Molimo uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja u našem Uredu.

  Dogovorite

  Sastanak

  Saslušajte

  Savjet

  Očekujte

  Pobjedu